2016 Abaqus在石油工程钻井中的应用培训班邀请函

尊敬的用户:

Abaqus软件凭借卓越的非线性分析能力和方便、开放的用户模型子程序界面,赢得了广大工程师、研究人员的认可和赞誉。应广大客户要求,Abaqus北京代表处将于2016年8月13号在北京举办Abaqus在石油工程钻井中的应用培训班。培训教材由国际著名石油服务公司资深数值计算工程师编写,将与大家分享他在Abaqus建模及其与石油工程钻井应用的多年积淀和宝贵的经验。主讲教师具有多年相关钻井数值模拟经验。

培训内容包括:

1.泥浆窗口3维有限元计算,包括泥浆下限SFG计算原理和数值格式,上限FG的计算原理;

2.子模型技术;

3.裂隙地层钻井的水力压裂快速封堵及应力笼效应评价,包括水力压裂快速封堵的压力-裂隙张开有限模型及结果分析、应力笼效应分析与泥浆上限的关系。

 备注:

1. 本次培训主要面向研究生和工程技术人员,是否正式用户不限;

2. 请学员自备笔记本电脑用于课上操作练习;

3. Abaqus北京代表处将为参加培训的合格学员颁发培训结业证书;

4. 出具正式培训发票;

5. 住宿自理;

6. 请准备参加培训的学员以电子邮件尽早报名及确认。

培训班详情如下:

 

时间

 

 2016年 8月13日,共1天

· 上午8:30-12:00,讲课;

· 下午1:30-4:30 指导练习;

 

 

清华大学

 

 

· 每人1000元

·学生凭证 半价每人500

上述费用包括教材费、茶歇和午餐费。

 

咨询电话

 

·赵洪鑫18500181811

·朱老师 15901099206

 

电子邮件

hongxin.zhao@3ds.com

  xinpushen@vip.sina.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

   14  15  16  17  18  19   20  21  22  23 24 

   25  26  27  28  29  30  31 32  33   34 35 

   36 37 38  39  40  41  42  43   44  45  46

  47 48 49  50  51  52  53  54   55  56  57 

  58  59 60  61  62 63  64 65   66 67  68 

  69  70  71  72  73  74  75 76   77  78  79 

  80 81  82  83  84 85 86  87   88 89  90  

  91 92  93  94  95 96  97 98   99 100 101 

  102 103  104  105  106  107 108   109  110 

  111  112  113  114  115 116 117  118  119 

  120  121  122 123  124 125  126  127  128  

  129 130   131  132  133 134  135   136 137 

  138  139  140  141  142  143 144   145  146 

  147  148 149  150  151  152 153    154  155 

  156  157 158  159 160 161  162    163  164 

  165  166  167  168  169 170  171  172  173 

  174  175  页

 

 网页最后更新时间: